Hypereffektiv kundservice med AI & agenter i samverkan

Med hjälp av AI och en hypermodern plattform levererar vi en fantastisk Customer Experience (CX) över alla kanaler. Tillsammans med er driver vi försäljning och kundnöjdhet, samtidigt som vi optimerar kostnader för kundservice genom automation och att göra era agenter supereffektiva.

Boka demo

Varför väljer företag Customer First

Alla kanaler i ett och samma system

Genom att integrera och ge kunden möjlighet att fritt röra sig över kanaler minskar risken för upprepningar och missförstånd, samtidigt som det blir lättare att ge en konsekvent och personlig kundupplevelse oavsett vilken kanal som används.

Automatiserade processer med AI

AI automatiserar återkommande uppgifter, såsom att svara på vanliga frågor eller dirigera samtal till rätt avdelning. Detta frigör tid och resurser för medarbetarna att fokusera på mer komplexa och högvärdesuppgifter, och kan radikalt sänka era kostnader för CX.

Modern UX i världsklass

Vårt extremt intuitiva användargränssnitt och design hjälper medarbetarna att snabbt och enkelt navigera genom systemet, få åtkomst till relevant information och hantera samtal och ärenden på ett effektivt sätt. Oavsett kanal får agenten en komplett historik av kundens upplevelse.

Alla kanaler i ett och samma system

Genom att integrera kanalerna minskar risken för informationsluckor och missförstånd, samtidigt som det blir lättare att ge en konsekvent och personlig kundupplevelse oavsett vilken kanal som används.

Automatiserade processer med AI

AI-teknik kan användas för att automatisera repetitiva och enkla uppgifter, såsom att svara på vanliga frågor eller dirigera samtal till rätt avdelning. Detta frigör tid och resurser för medarbetarna att fokusera på mer komplexa och högvärdesuppgifter.

Modern UX i världsklass

Med en intuitiv användargränssnitt och responsiv design kan medarbetarna snabbt och enkelt navigera genom systemet, få åtkomst till relevant information och hantera samtal och ärenden på ett effektivt sätt.

Nya standarder för kundupplevelse hos globala varumärken

-35%

AHT* (arbetshanteringstid)

-40%

Personalkostnader*

+27 punkter

NPS* (kundnöjdhet)

Alla kanaler i ett och samma system

Genom att integrera kanalerna minskar risken för informationsluckor och missförstånd, samtidigt som det blir lättare att ge en konsekvent och personlig kundupplevelse oavsett vilken kanal som används.

Automatiserade processer med AI

AI-teknik kan användas för att automatisera repetitiva och enkla uppgifter, såsom att svara på vanliga frågor eller dirigera samtal till rätt avdelning. Detta frigör tid och resurser för medarbetarna att fokusera på mer komplexa och högvärdesuppgifter.

Modern UX i världsklass

Med en intuitiv användargränssnitt och responsiv design kan medarbetarna snabbt och enkelt navigera genom systemet, få åtkomst till relevant information och hantera samtal och ärenden på ett effektivt sätt.

* baserat på specifika kundcase, effekter varierar beroende på kundunika förutsättningar

Branschlösningar

Vi är specialiserade inom flera affärsvertikaler för att erbjuda våra kunder en helhetslösning. Våra expertområden inkluderar:

Hälsa & Sjukvård

I en tid där effektivitet och precision är avgörande, erbjuder vårt kontakcenter en specialanpassad lösning för hälso- och sjukvårdssektorn. Vi hanterar alla kommunikationskanaler och ärenden med hög professionalism och säkerhet, vilket frigör värdefull tid för vårdpersonal att fokusera på patientvård.

Med hjälp av AI-driven kundservice förbättrar vi svarstider och hantering av patientärenden, vilket resulterar i förbättrad patienttillfredsställelse och operativ effektivitet.

Genom att säkerställa att känslig patientinformation hanteras med största omsorg och sekretess, erbjuder vi en pålitlig partner som höjer standarden på vårdleverans och optimerar resursanvändningen.

E-handel & Retail

För e-handelssektorn är kundupplevelsen från första klick till leverans avgörande. Vårt kontaktcenter erbjuder en heltäckande lösning som hanterar alla kommunikationskanaler och ärenden med högsta effektivitet och noggrannhet.

Vi garanterar snabb respons och tillförlitlig uppföljning av orderstatus, vilket minskar osäkerhet och ökar kundens förtroende.

Med AI-baserad kundservice kan vi erbjuda snabbare svar på vanliga frågor och personaliserade rekommendationer, vilket optimerar varje steg i kundresan från produktfrågor till returer. Våra lösningar bidrar till ökad kundlojalitet och långsiktig tillväxt för ditt företag.

Bank & Finans

Noggrannhet, säkerhet och tillförlitlighet är av yttersta vikt inom bank- och finanssektorn. Vårt kontakcenter erbjuder skräddarsydda lösningar som uppfyller strikta regulatoriska krav och överträffar kundernas höga förväntningar.

Genom AI-driven kundservice kan vi automatisera rutinfrågor och erbjuda personlig support, vilket förbättrar kundnöjdheten genom att minska väntetider och öka tillgängligheten.

Med specialiserade tjänster för att hantera komplexa finansiella frågor och erbjudanden, kan banker och försäkringsbolag förvänta sig en partner som optimerar operativa processer, säkerställer efterlevnad och stärker kundrelationer.

Försäkring

Inom försäkringssektorn är kundnöjdhet, noggrannhet och säkerhet avgörande. Vårt kontaktcenter erbjuder omfattande lösningar som hanterar alla kundinteraktioner och ärenden med högsta precision och professionalism.

Från första kontakten på hemsidan till skadeanmälan och ersättningsutbetalningar, säkerställer vi snabb och korrekt behandling av kundfrågor och skadeärenden.

Med AI-driven kundservice kan vi automatisera svar på rutinfrågor och effektivisera skadehanteringen, vilket förbättrar varje steg i kundresan. Vi hjälper försäkringsbolag att optimera operativa processer, säkerställa efterlevnad av regulatoriska krav och skapa långvariga kundrelationer.

Besöksnäring

I en bransch där enkelhet och tillförlitlighet är avgörande, erbjuder vårt kontaktcenter skräddarsydda lösningar för distributörers och grossisters behov. Vi hanterar ordermottagning, lagerhantering och leveransuppföljning med högsta precision, vilket minskar väntetider och optimerar lageromsättning.

Med AI-driven kundservice kan vi erbjuda snabba svar på vanliga frågor och proaktiv kommunikation om orderstatus, vilket förbättrar kundkommunikationen och effektiviserar varje steg i distributionskedjan. Genom att förenkla processen från order till leverans och hantera stora volymer och plötsliga förändringar i efterfrågan, frigör vi tid för strategisk planering och affärsutveckling.

Vi skapar långvariga relationer genom att säkerställa högsta kundnöjdhet och bidra till affärstillväxt och framgång.

Techbolag

I en bransch där innovation och snabbhet är avgörande, erbjuder vårt kontaktcenter specialiserade lösningar för tech-bolag. Vi hanterar alla kommunikationskanaler och ärenden med högsta effektivitet och noggrannhet, vilket frigör tid för utvecklingsteam att fokusera på banbrytande teknologi.

Med AI-driven kundservice kan vi automatisera tekniska supportfrågor och erbjuda personlig assistans, vilket minskar svarstider och ökar kundnöjdheten.

Vårt system möjliggör snabb identifiering och lösning av problem, samtidigt som vi säkerställer att komplexa tekniska frågor hanteras med expertis. Vi bidrar till att optimera kundsupportprocesser, förbättra användarupplevelsen och skapa långvariga kundrelationer, vilket driver innovation och affärstillväxt för tech-bolag.